ในคำแนะนำของพูดถึงอยู่เหนือมันเยี่ยมมากเลย ฉันไม่ได้หมายถึงจะได้แยกแต่ฉันเชื่อว่านี่เป็นประเด็นสำคัญที่จะนำมันไปได้ ใช่มีหลายของทอง ข้างนอกนั่(ไม่จำเป็นต้อ)นั้นกำลังมองหาที่สำหรับชีวิตที่ดีขึ้น ส่วนใหญ่คนไม่.จำเป็นเสมอโดยเรื่องนี้ บางคนก็แค่ตั้งใจหาอะไร นั่นจะต้องพวกเขาสำหรับอะไรก็ตามความตั้งใจมันอาจจะเป็น(ผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่ง)

About