ทุกวันนับพันของ ไปที่รถไฟร่องรอยอยู่ในมะนิลาแต่ไม่ได้อยู่ในคำสั่งที่จะจับรถไฟ ที่นี่ผู้คุมสถานที่ที่ น ดังนั้นไปทำงานแล้ว มันเป็นราคาถูกขนย้ายแต่ไม่ปลอดภัย พวกนั้นที่จะถูกผลักให้แสดงออกที่ ต้องการที่จะคอยติดตามการเคลื่อนไหวของรถไฟเพื่อหลีกเลี่ยงหายนะ ที่ ไปส่งหลายและออฟฟิศคนงานและนักเรียน คนขับรถคือยี่สิบเซ็นต์ ควบคุม คนหาเรื่องสิบดอลล่าร์วันเดียว เมื่อ ของระบบของฟิลิปปินส์คือพัฒนาพอแล้ว,แต่ตอนนี้เหลือมากกว่าจะเป็นปรารถนาย

About