ผมสนับสนุนข้อมูลของผู้เขียน คนฟิลิปปินผู้หญิงไม่เข้าใจ และมที่เหมาะสมสำหรับครอบครัวทุกอย่างอื่นอีกคือดพูดโอ้อวดเถอะครับ

About