ผมชอบ:พอแล้วเอาโทรศัพท์ และของรัสเซียสำหรับโทรศัพท์ที่เดทแรกจะทำน) ผมสนับสนุนข้อมูลของผู้เขียน คนฟิลิปปินผู้หญิงไม่เข้าใจ และมที่เหมาะสมสำหรับครอบครัวทุกอย่างอื่นอีกคือดพูดโอ้อวดเถอะครับ

ตลกดี

About