(ฮอร์โมนกระตุ้นกล้ามเนื้อ)

ฟิลิปปินส์องธงประเทศเมื่อเปิดไปที่โลกโดยที่ น กับของมันโคโลเนียลสถาปัตยกรรม และทางโบสถ์คาทอลิกเป็นมันต่างออกมาจากอีกประเทศของเอเชียขอบเขตนะ ตามธรรมชาติของความมั่งคั่งจากปีที่ต้องปีที่ดึงดูดมากกว่าและมากกว่านักท่องเที่ยว ใส่เขตร้อนฝนตกป่ากับ และ, สวยงามชายหาดและมีความหลากหลายซักหน่อยู่ใต้น้ำมาเกือโลกของโครอลไอส์แลน กับน่าทึ่งของมัน มารถเข้าใช้งานต้องนักท่องกาลลอดทั้งปีนะ ฟิลิปปินส์มีมานานก่อตั้งตัวมันเองเป็นหนึ่งของสถานที่ที่ดีที่สุดในโลกสำหรับดำน้ำหาและชายหาดวันหยุด

About