ถ้าฉันก็อยู่ในพวกเราและเป็นที่ดุเดือดเรื่องลุกขึ้นเพื่อผู้หญิงและอยากจะให้เบอร์ฉันเหมือนฉันกับ ฉันจะได้อยู่ในคุกตอนนี้,และอย่างน้อยฉันจะเป็น’ จากเรื่อง ที่ห้างรอบตัวอยู่ไหนฉันยังมีชีวิตอยู่ ในความเป็นจริงไม่มีอะไรผิดปกติกับเดินขึ้นเพื่อเป็นผู้หญิงบอกเธอเธอน่ารักและของเธอให้หมายเลขของคุณ

About