ฟิลิปปินส์คือคนเดียวที่ประเทศในโลกนี้ที่มีสองทางการธง ถ้าประเทศก็อยู่ในสงครามในระดับชาติธงอยู่ทุกแห่งท้ายที่สุดของ ศตวรรษเป็นคนเดียวที่เขียนภาษาในฟิลิปปินส์ และมันคับใช้แฟลชและปรับลอเรียนในโรงเรียนเดียวจบลงที่ฟิลิปปินส์เกาะของ

About